Adatvédelem Kiemelt szöveg (opcionális)


A weboldalt (a továbbiakban: honlapot) az MTT Media Kft. (2040 Budörs, Baross u. 89. - a továbbiakban: MTT) üzemelteti.

Ön keresőrendszerünket ingyenesen és anélkül használhatja keresére, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, de van néhány kivétel. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés ugyanis regisztrációhoz kötött (pl. Nyereményjáték, Hirdetésfeladás.) Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása elengedhetetlenül szükséges, más adatok (pl. név) pontos megadása a regisztrációnak nem előfeltétele, csak kérés, bizonyos okkal (pl. nyereményjátékunkban való részvételhez). Az MTT mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A honlap egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. Ne feledje, hogy a cookie-k elutasítása esetén egyes funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az MTT statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a honlap mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók, és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üuuml;zemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.


Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

A szerzői jogok megsértése ellen az MTT minden esetben jogi eszközökkel lép föl.

Szerzői jog megsértésének számít különösen:

 • adatbázis egészének vagy részének eltulajdonítása, beleértve a meta-adatbázisokat is (kódrendszerek, tevékenységi listák, szótárak, stb.)
 • az MTT távközlési névsoraival azonos vagy azokhoz hasonló tartalmú vagy megjelenésű kiadványok előállítása, terjesztése
 • cég- és termék-logók másolása, azokhoz hasonló márka-jelek alkotása, használata
 • szerkesztési elvek másolása
 • az MTT céges nyomtatványainak, levélpapírjainak, számláinak másolása, hasonlóak előállítása, felhasználása.

Az adatbázis és a hirdetések tulajdon- és szerzői joga

A távközlési névsorokban adatbázisában szereplő egyes adatsorok tulajdonosa maga az előfizető. Az adatbázis tulajdonjoga ettől eltérő fogalom.

A Telefonkönyvben megjelenő adatbázis tulajdonjoga az azt átadó vezetékes távközlési szolgáltatóé. A jogszabály alapján kötelezően megjelenő Telefonkönyvek adatbázisának kizárólagos felhasználója a MTT Media Kft, amennyiben hosszú távú szerződés biztosítja számára a Telefonkönyv kiadás jogát. A kizárólagos jog a Telefonkönyvek kiadásának céljára vonatkozik.

Az Arany Oldalak és az Üzleti Telefonkönyv adatbázisának tulajdon- és szerzői joga a MTT Media Kft-é.

A megjelenő hirdetések adatbázisának teljes tulajdon- és szerzői joga a MTT Media Kft-t illeti.A hirdetések felhasználása üzletszerzés céljára kiemelten tiltott.

A távközlési névsorokhoz fűződő szerzői jogok

A nyomtatott és CD-s Telefonkönyvhez fűződő szerzői jogok

A Telefonkönyv sorozat kiadására a földrajzi értelemben érintett egyetemes vezetékes távközlési szolgáltatót jogszabály kötelezi. Magyarország összes egyetemes vezetékes távközlési szolgáltatója az MTT-vel kötött hosszú távú szerződés keretben tesz eleget kötelezettségének.

Az egyetemes vezetékes távközlési szolgáltató a megjelentetésre szánt adatbázis szerzői jogát birtokolja.

A kiadványok márkájához, szerkesztéséhez, megjelenésének egyéb elmeihez (grafikák, ikonok, elrendezés, betűforma, stb.) fűződő szerzői jogát az MTT gyakorolja.

Az MTT céges megjelenéséhez fűződő szerzői jogok

A távközlési névsorokban adatbázisában szereplő egyes adatsorok tulajdonosa maga az előfizető. Az adatbázis tulajdonjoga ettől eltérő fogalom.

A Telefonkönyvben megjelenő adatbázis tulajdonjoga az azt átadó vezetékes távközlési szolgáltatóé. A jogszabály alapján kötelezően megjelenő Telefonkönyvek adatbázisának kizárólagos felhasználója a MTT Media Kft, amennyiben hosszú távú szerződés biztosítja számára a Telefonkönyv kiadás jogát. A kizárólagos jog a Telefonkönyvek kiadásának céljára vonatkozik.

Az Arany Oldalak és az Üzleti Telefonkönyv adatbázisának tulajdon- és szerzői joga a MTT Media Kft-é.

A megjelenő hirdetések adatbázisának teljes tulajdon- és szerzői joga a MTT Media Kft-t illeti.A hirdetések felhasználása üzletszerzés céljára kiemelten tiltott.

Egyéb szerzői jogi kérdések

A távközlési névsorok használata okán az MTT-hez eljuttatott megjegyzések, kritikák, javaslatok felhasználására az MTT fenntartja magának a jogot. A felhasználás nem képezheti alapját jogi vagy anyagi követeléseknek.


Adatkezelési Feltételek

1. Az alapadatok, hirdetések és egyéb közzétett információk tartalma

Az alapadatok, hirdetések és egyéb közreadásra szánt információk (közreadásra szánt információk) tartalmáért az Adatközlő felelős.

Az MTT jogosult moderátori eljárás keretében fölülvizsgálni az Adatközlő által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. Az eljárás keretében az MTT visszautasíthatja a közreadásra szánt adat megjelentetését, amennyiben az jogszabályt vagy etikai normát sért. Az MTT abban az esetben is jogosult visszautasítani a megjelentetést, ha annak teljesítése üzleti érdekeit sérti.

Adatként, fényképként vagy bármely más formában közreadásra szánt információ visszautasítására különösen okot adhat, ha jogosulatlan adatkezelés gyanúja áll fenn, vagy ha a közreadásra szánt információ:

 • hamis adatot tartalmaz
 • szerzői jogot vagy üzleti titkot sért
 • magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy más módon bárki jó hírnevét sérti
 • erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz
 • vallást, etnika hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy negatív minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért
 • kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz
 • személyes szexuális szolgáltatást kínál
 • a közönség számára megbotránkoztató lehet
 • egyéb jogszabályba vagy közerkölcsbe ütközik.

Az Adatközlő felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne tartalmazzon valótlan adatot, ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Az Adatközlő felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a az általa megadott adatokat és egyéb információkat az MTT moderátora felülvizsgálja vagy sem.

2. Az alapadatok és a hirdetések kezelése (adatkezelés) és felhasználása

A névsorokban közétett adatokat és hirdetéseket kizárólag a szokásos telefonkönyvi tudakozódás céljával szabad felhasználni. Ettől eltérő célú felhasználásra, az adatok bármely célú tömeges kezelésére, kinyerésére kizárólag az MTT írásos engedélye adhat felhatalmazást.

Kiemelten tiltott:

 • az adatoknak a mindennapos telefonkönyvszerű használatot meghaladó mértékű, tömeges kinyerése, akár kézi erővel, akár fényképezéssel, másolással, bármely sokszorosítási technikával, akár számítógépes program használata révén
 • az adatbázis vagy annak részletének felhasználása bármilyen névsorhoz, listához vagy bármilyen más adatgyűjteményhez, függetlenül attól, hogy mi a fölhasználás célja
 • az egyes adatok, az adtabázis vagy annak részlete, továbbá az MTT által kiadott névsorok továbbértékesítése.

2.1 Adatkezelési eljárások a távközlési szolgáltatóktól kapott adatok

Az MTT a távközlési szolgáltatóktól kapott adatokat a bennük foglalt adatkezelési utasításnak megfelelően kezeli. Az adatkezelési utasítás a távközlési előfizetői szerződés része, annak tartalma az előfizető és a távközlési szolgáltató közötti megállapodástól függ. Az adatkezelési utasítás módosítását a szerződő távközlési szolgáltatónál lehet kezdeményezni.

Az MTT-hez nem érkezik olyan előfizetői adat, melynek tulajdonosa megtiltotta adatainak közzétételét a telefonkönyvben.

2.2. Adatkezelési eljárások személyes adatokra vonatkozóan

Az MTT a személyes adatokat kizárólag akkor jelenteti meg és/vagy adja tovább harmadik személynek, ha arra az adat tulajdonosától határozott igenlő hozzájárulást kap. A személyes adatok üzletszerzési célra való felhasználásának tiltását az MTT a jogszabálynak megfelelően jelöli a kiadványaiban.

Az MTT az adatkezelésre vonatkozó korlátozásokat minden alvállalkozójával szemben szerződésben köti ki. Az adatok harmadik fél általi jogtalan kezelését az MTT folyamatosan frissített, korszerű számítógépes technológiával gátolja.

2.3. Adatkezelési eljárások az Arany Oldalakban megjelenni szándékozó szereplők számára

Az Adatközlő (intézmény estében a nevében eljáró személy is) felelős azért, hogy jogosult az általa megadott adat kezelésére és kiadására. Amennyiben az Adatközlő intézmény, a nevében eljáró személy a jelen dokumentumban tartalmának elfogadásával kijelenti, hogy jogosult az adott intézmény nevében adatot szolgáltatni.

Az Adatközlő vállalja, hogy adatainak változását haladéktalanul bejelenti az MTT-nek, illetve az általa Online közzétett adatokban és információkban történt változást haladéktalanul érvényesíti.

Az Adatközlő tudomásul veszi, hogy a távközlési névsorok kiadásának és terjesztésének üzleti alapját a hirdetési bevételek biztosítják, ezért hozzájárul, hogy az általa közzétett adatokat üzletszerzési célra felhasználják.

2.4. A Felhasználó online belépést biztosító adatainak védelme

Az MTT és az Adatközlő egyaránt kötelezi magát arra, hogy a regisztráció során megküldött vagy más módon átadott illetve megkapott felhasználói nevet és jelszót, sem azok módosítását harmadik félnek nem adja át, és azokhoz való hozzájutását megakadályozza.

2.5. Az adatok törlése

Az MTT az adattulajdonos utasítására törli az általa megadott adatokat adatbázisaiból.

A távközlési szolgáltatóktól kapott adatok esetében az adattörlést a távközlési szolgáltatónál lehet kezdeményezni.

Az MTT számviteli bizonylatain szereplő adatokat – kizárólag a bizonylat kiállításához köthető céllal – az MTT köteles kezelni addig, amíg a bizonylat jogszerűen megsemmisíthető. Az adatok a bizonylatok megsemmisítésével szintén megsemmisülnek.

2.6. Üzletszerzés, statisztika készítés, közvélemény kutatás céljára válogatott előfizetői listák

Az előfizetői adatbázisokból jogszerűen válogatott, üzleti célú (nem publikálható) listák térítés ellenében megrendelhetők szerződött partnerünknél:

TeleData Kft.