MUNKAHELY MISKOLC

1. oldal - Összesen 3 cég

Az ügyvédi iroda vezetőjeként elsődlegesen gazdasági joggal és munkajoggal foglalkozom. A gazdasági jogon belül különbö...

Ügyvéd - okirat szerkesztés, polgári peres képviselet, vállalkozók képviselete, adás-vétel

Családgondozás, családi segély - családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, adósságkezelés, idősellátás

Idősek otthona, idősotthon, öregek otthona, öregotthon - idősek ellátása, szociális idős ellátás, szociális ellátás miskolc, szociális gondozás